6 תשובות
כן נסיך
בכלא 6 אם זה עוזר לך
דוד שלי
אם זה עוזר לך
בערך כל המשפח שלי חח.
מכירה מישהו שהיה בכלא 4 אם זה עוזר לך (: