2 תשובות
מסורת היא מערכת של תרבות מנהגים, טקסים, דעות ואמונות, ערכים וכללי התנהגות הנמסרת מדור לדור בקבוצה או בחברה מסוימת. לרוב המסורת מהווה למעשה את הבסיס להגדרה של הקבוצה, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים.
מורשת זה לירוש מבן אדם
מסורת לשמור על מנהג משפחתי כזה