5 תשובות
נא זה בסדר
נא זה בסדר
זה לא יראה טיפה
זה מעולה 10
זה בסדר