תשובה אחת
נונאטסו נו טאיזאי ( שבעת חטאי המוות) וואן פאנץ מן