2 תשובות
מתי שהם אומרים שהם התאהבו אחד בשניה.
מתי שהם רוצים