2 תשובות
כן.
זו רקטה שמתפוצצת בשמיים עקב פגיעה ברקטה אחרת