תשובה אחת
שואל השאלה:
הבית ספר שלנו לא חרדי או משהו אנחנו כן הולכים עם מכנסיים
ונפגשים עם הבנים
אבל הוא לא חלק מהחבורה שלנו אז אני לא ממש מכירה אותו
אנונימית