תשובה אחת
כנראה הוא סתם הסתכל וניסה להיות נחמד, תנסי אולי דרך חברים משותפים אם יש לך או
פשוט לנסות למצוא נושאי שיחה משותפים