10 תשובות
תות
קינדר קל
קינדר ברור
קלל שקינדר
קינדר ללא ספק
תלוי איזה קינדר
הכי קל שבעולם.
ברור שקינדר.
קינדר .