תשובה אחת
אני חושבת שזה סתם ליופי כזה אולי להדביק על משהו