תשובה אחת
https://www.google.com/search?q=%D7%90%D7%99%D7%9F+%D7%A9%D7%9D&oq=%D7%90%D7%99%D7%9F+%D7%A9%D7%9D&aqs=chrome..69i57j0l5.2350j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8