5 תשובות
כן
הוא לא מגדיר את עצמו.
גם וגם
הוא לא מגדיר את עצמו
אבל יש רמז מסויים שהוא נמשך לשני המינים בשיר החדש שהוא הוציא ובראיון אחד למגזין שהוא אמר
הוא נראה שתי הצדדים