6 תשובות
מוזמנת להסתכל בחוקי האתר ולמצוא את הדבר הבא:
"משתמשים כפולים אסורים בסטיפס"

כל משתמש שיפתח משתמש נוסף יחסם לצמיתות מהאתר וכל המשתמשים שלו ביחד.
לא , זה נגד החוק
לא זה אסור
לא אבל לרוב פה יש
אמאמאמ