6 תשובות
אין לי מושג אבל תחפשי באינטרנט בטוח תמצאי הסבר.
Past simple : subject + verb + ed /d/ied
Past progressive : subject + were / was + verb + ing
גם לי יש מבחן על זה מחר ואני בדיוק לומדת ;)
פאסט סימפל שמים מתי שיש פעולה קצרה, לדוגמה "אתמול פגשתי אותך."
אז זה יהיה "yesterday I met you" עם פעלים של V2.
פרוגרסיב זו פעולה מתמשכת שקרתה בעבר לדוגמה "אתמול דיברנו במשך שעתיים"
אז זה יהיה "yesterday we were talking for two hours" עם were/was לפני הפועל.

מבנה של משפט בפאסט סימפל:
S+V2+the rest of the sentence.

מבנה של משפט בפאסט פרוגרסיב:
S+was/were+V+ing.

מקווה שעזרתי, בהצלחה!!❤❤
שואל השאלה:
את הנוסחה אני יודעת
אני לא מבינה כשצריך להשלים משפטים מתי להשלים עם זה ומתי עם זה??
בpresent simple רק הגופים: it,he,she משנים את הפועל !!
כלומר אם יש לך (You _ (go הפועל go לא משתנה .

אנו נוסיף לפועל s כאשר הפעול:
1. מסתיים ב e לדוגמא make-makes
2. כאשר פעול מסתיים באות עיצור (אות שאינה אות ניקוד)
לדוגמא: bark-barks
3. כאשר פעול מסתיים ב y ואת ניקוד לפניה.
לדוגמא: play-plays

אנו נוסיף es כאשר פועל מסתיים באותיות שורקות. (s,ss,ch,sh,z,o)
לדוגמא: wash-washes

אנו נוסיף ies כאשר פועל מסתיים בy ואת עיצור
לפניה, אנו נשמיט את הy נוסיף ies.
לדוגמא: cry-cries
Present progressive:
כל הגופים מקבלים ing
אם מסתיים e נשמיט אותה ונוסיף ing
אם מסתיים בie נשמיט אותה ונוסיף במקום ying
אם פועל מסתיים ב cvc (עיצור,רגיל, עיצור)
נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing.
אם יש פעמים או יותר cvc נוודא שהדגש לא בהתחלה.
אם בתחלה לא מכפילים
אם לא בהתחלה מכפילים.
אסור להכפיל את x,y,z,w