5 תשובות
חבילה עוברת
אנונימית
שואל השאלה:
משהו יותר לילדים בני 15/16
אנונימית
שיהיה בתוך החבילה פורנוהב
אנונימית
שואל השאלה:
חיחח
אנונימית
חבילה עוברת עם חובות לגילכם
או שתשחקו אמת או חובה / מה הסיכויים
אנונימית