7 תשובות
כן
כן.
עשיתי את זה כמה פעמים אז כן.
ברור
בטח