8 תשובות
נראה לי מעל
ממוצע פלוס כזה
זה בדיוק ממוצע
C זה הממצוע
80 זה מעל הממוצע ב5
בגדול זה ממוצע
אנונימית
מעל הממוצע