תשובה אחת
בזמן ובמקום שאין אף אחד ולדבר איתו לשמור את זה בסוד