תשובה אחת
המכם מתריאה ומעביר מסר לרמקולים
באותו הנושא: