2 תשובות
לא תדע מה תעשה מה תעשה לא תדע
שואל השאלה:
די לרמוס אותי ככה שובב