תשובה אחת
עם מיץ אשכוליות /לימון או ספרייט (רק מיץ בטעם לימון /אשכולית יתאים לאוזו או עראק )