6 תשובות
עלמה.
(Amerikakit)
נבו עמרני כי הוא כוסון
אנונימית
יובל המבולבל
גרובי יובי
צוקו