4 תשובות
מלא
אנונימי
כן, אחת הכרתי פה בסטיפס
ואחת אני מכירה מחברים שלי

לא אציין שמות לשמירה על פרטיות
יש נגיד את עלמה הזאתי אז הבת זוג שלה חברה שלי אז אני מכירה אותה
אנונימית