3 תשובות
רק שבת
בשלישי
זה בעיקרון שישי, אבל זה בערב יום שישי. אם אתה שומר שישי אז תבוא בשבת בבוקר פשוט ואם לא אז תגיע בשישי.