3 תשובות
כן, לסופל'ה יש זמן עד שהוא מתקלקל.
כן
כדאי לחמם אותו לפניי אבל