2 תשובות
אחראית משמרת
מנהלת את המשמרתלדעתי...
להיות אחראית כשהמנהל לא נמצא