תשובה אחת
עד כמה שידוע לי אין בעיה להתחסן אחרי קעקוע.