7 תשובות
אלוהה
מאוזן בשורה השלישית מלמעלה יחסית באמצע ברוחב
מרחבא
מאוזן שורה שניה מלמעלה צד שמאל
קוניציווה, שלום ביפנית
שורה ראשונה, תור רביעי

צ'או, איטלקית
שורה רביעית מלמטה, האות הרביעית ותלכי באלכסון למעלה
פריבייט
טור ראשון מלמעלה למטה
הולה
שורה תשיעית בצד שמאל
בונז'ור
שורה אחת לפני האחרונה בצד שמאח
בכבוד,

זה מעניין:
https://bilingua.io/how-to-say-hello-in-100-languages
באותו הנושא: