14 תשובות
ברור שמותר להם, זאת המשפחה שלהם.
מותר
אנונימי
אני חושבת שמותר עד גיל מסויים
מותר אבל בגלל זה יש אונס במשפחה אצלהם כי כאילו זה "מותר"
אנונימי
שואל השאלה:
לחבק ולנשק בלחי? גם את המתבגרות?
ניראלי שכן .אבל יש שלב שגם אסור לסבא או לדוד
^^^ את ממש מגזימה אני דתייה ומותר לגמרי בכל הגילאים כי זה משפחה!!
אנונימית
שואל השאלה:
לא דיברתי על דתיים. דיברתי על דוסים עד מאוד
אני למדתי בבית ספר חרדי והיה על זה מיבחן
כן מותר
אנונימית
לחרדים מותר עד גיל מצוות
קודם כל ההלכה - היא הלכה לכל עם ישראל. לאבא מותר לחסק ולנשק את הבת שלו ולאמא את בנה, זה הכל (יש מתירים גם בסבא וסתבא, אבל חוץ מזה - לא):

"המחבק או המנשק אחת מהעריות, שאין לבו של אדם נוקפו עליהם, כגון אחותו הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל - הרי זה מגונה ביותר ודבר איסור הוא ומעשה טיפשים, שאין קריבים לערוה כלל, בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאב לבתו והאם לבנה. כיצד? מותר האב לחבק בתו ולנשקה ולישן עמה בקירוב בשר, וכן האם עם בנה, כל זמן שהם קטנים. הגדילו ונעשה הבן גדול והבת גדולה עד שיהיו שדים נכונו ושערך צמח, זה ישן בכסותו והיא ישנה בכסותה. ואם היתה הבת בושה לעמוד לפני אביה ערומה, או שנתקדשה, וכן אם האם בושה לעמוד בפני בנה ערומה, ואף על פי שהם קטנים, משהגיעו ליכלם מהם - אין ישנים עמהן, אלא בכסותן" (שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כא, סעיף ז).