תשובה אחת
חברים טובים וכנראה אוהב אותך אז מתייעץ איך לדבר איתך ומה להגיד לך