תשובה אחת
לכי לעבוד במסעדה או בללין הם מחפשים עובדת (ניראלי)