4 תשובות
מין הסתם
לא רק עכשיו בכללי מסוכן
לא
אני גר מטר מכפר....(ליד השער) של גבל מוכאבר בירושלים