3 תשובות
הדרישות לנאמנות הם:
גיל 15+
3,000 פרחים
100 נקודות אמינות
ותק של שנה וחצי
שנה מאז החסימה האחרונה (אם הייתה)
-
כשיהיו לך את כל הדרישות, תפני ל- 'צור קשר' / לאחד מהנאמנים הבכירים, בצירוף של כל הדרישות ועם הסיבה שאת רוצה להיות נאמנת סטיפס
התנאים לנאמנות:
3000 פרחים
שנה וחצי ותק
שנה מהחסימה האחרונה אם הייתה
15 ומעלה
100 אחוז אמינות
כאשר יש לך את כל אלה את שולחת בקשה לצור קשר עם כל הפרטים שלך
3,000 פרחים
100 אמינות
מינימום שנה וחצי ותק
ושנה מחסימה אחרונה
גיל 15
:\