תשובה אחת
Yea but that backflip tho

FUCK YA CHICKEN STRIP

Stahpp I coulda dropped ma croissant

Freshavocado

Look at this graph

This bitch empty
YEET