2 תשובות
כן
כנראה שלא חשו צורך באזעקה או שזה מעיר אחרת