8 תשובות
שיהיה בית מקדש
נימוסים
מזג אוויר
מצב בטחוני
ומה שהוא אמר^
את הממשלה
האוכלוסייות המוחלשות
שיהיה זמן בשנה שבו יהיה שלג
יוקר המחייה
מצב בטחוני