2 תשובות
איזה זכויות? טבעיות?
זכות דת
זכות מדת
זכות לשוויון
זכות לחירות
זכות לכבוד
זכות לקניין
זכות להליך משפטי הוגן
שואל השאלה:
זכויות קדימה כללי תנועהה
אנונימית