2 תשובות
כן, זה תואר שרלוונטי ללימודי רפואה ותחומי הסיעוד