3 תשובות
סנדובל הוא כן בעונה השלישית... הוא מנהל בית הכלא...
שואל השאלה:
ומה כל השאר נעלמו?
סוג של...