4 תשובות
תפרט?
אנונימית
מה קרה?
מה קרה?
שואל השאלה:
לא משנה
אנונימי