תשובה אחת
תגידי שאם לו מספיק חשוב לו הזוגיות שלכם את לא תנסי יותר או משהו בסיגנון....