5 תשובות
לא, גוי ששומר שבת חייב מיתה.
לגויים יש מצוות אחרות(7 מצוות בני נח) אבל לא שמירת שבת
למה שיהיה להם אסור..?
בקיצור מותר להם לעשות מה שבא להם..
.-.
לגויים אסור לשמור שבת , גוי ששומר שבת חייב מיתה - השבת היא בין עם ישראל לקב"ה בלבד ... מי שרוצה הסבר אוכל לפרט בפרטי
לא, "גוי ששבת חייב מיתה שנא' (בראשית ח, עב) "ויום ולילה לא ישבותו" (סנהדרין נח ע"ב).