3 תשובות
השאלה מה הסכום שהיא קבלת
חסר נתון
שואל השאלה:
איך 1700? ומה חסר נתון מה שכר המינימום לבני 17
אנונימית