2 תשובות
כי אנשים צריכים לחפש משהו להאשים ולהפיל עליו אחריות
כי שלאנשים קשה הם כל כך מיואשים שהם מאשימים את החיים ואני מבינה