3 תשובות
כל פעם זה משתנה
המורה פשוט נותן לנו טקסט אקראי ואומר לנו לעשות עליו עבודה
לא לומד היסטוריה
המהפכה הצרפתית והאמריקאית האמנציפציה שיוויון זכויות ועוד הרבה