3 תשובות
כן זה בסדר
ברור שזה בסדר גועל נפש של בנות
הם/ן מנצלים/ות אותך, אז ברור שזה בסדר