תשובה אחת
לרוב יש להם טבלת מידות לפי סנטימטרים
אנונימית