2 תשובות
הופכים בהגדרות את הפלאפון לחסוי, זה בהגדרות>טלפון.
אנונימית
לפני הטלפון עושים #31#