6 תשובות
כן כן מוריד
כן מוריד
די אבל ככה אני מתנהגת :(
חוץ מקטע של הקול הבכייני