4 תשובות
להפסיקהמן הסתם
להפסיק כמובן
להפסיק
אקס? את בת 13 .. הדור הזה מדורדר ואוו